Fortsätt till huvudinnehåll

Tvivla inte, lita på Gud

Det är smärtsamt att höra alla som tvivlar och är rädda att förlora frälsningen, för att era verk inte är goda nog. Det blir fel fokus och kan i värsta fall bli ett helt nytt, falskt evangelium som inte har kraft att rädda någon. Ditt fokus måste vara på Jesus Kristus. Det är viktigt att förstå att vi är syndare: Ni, jag, och alla människor. Ingen är förtjänt av Guds rike, ingen kan komma in efter sina egna verk eller gärningar. De enda verk som kan rädda dig är Jesus Kristus, så förlita dig och tro på honom. Hans rättfärdighet och slutgiltiga verk och offer på korset är det enda som kunde stilla vreden vi alla förtjänar.Tvivla alltså inte utan lita på att hans verk är tillräckligt och slutgiltigt (Joh 19:30). Frälsningsordningen (Rom 8) är tydlig med att den Gud förut har känt, att den han kallat också kommer att förhärligas. Lita på Guds löfte sedan innan världens skapelse (Ef 1:4), då han gav sin Son ett folk (Ps 2). Blotta tron är en gåva (Ef 2:8) och tron allena frälser (Joh 20:31) och detta genom Kristus allena (Joh 14:6). Inget kan slita oss varken ur hans (Joh 10:28) eller Faderns hand (10:29) eller från Andens som nu bor i oss (Rom 8:9). Inget kan skilja oss från Guds kärlek (Rom 8:38-39) och ingen kan motstå hans vilja (Rom 9:19) som håller allting samman (Kol 1:17). Han har förutbestämt din frälsning (Rom 8:29-30, Ef 1:5) sedan innan världens grund var lagd (annan översättning), så även domen (Rom 9).

Se istället till frukten av din tro. Vi är inte alla kallade till profeter, evangelister eller stora lärare och predikanter, men se på ditt liv innan tron och till ditt liv idag. Det är Gud som förvandlat dig. Hans får hör hans röst och följer honom. Frivilligt, ja, men den som inte blivit född av Gud har inte viljan. Så om du lyssnar, verkligen lyssnar, på Ordet genom Bibeln är du räddad. Kristus har ju gett dig ett nytt hjärta som älskar Gud och som vill göra hans vilja, och som läser och hör hans Ord med glädje och strävan att leva efter det.

Men om din tro bara baseras på din egna önskan om en gud istället för Gud som Bibeln beskriver honom, som inte bara räddar men fostrar, tuktar, straffar och dömer. Då har du anledning att vara rädd. Om du inte kan älska Gud efter sitt Ord utan bara följer något av rädsla för helvetet eller döden. Då älskar du inte honom alls, du känner honom inte och han känner inte dig. Då bör du vara orolig. Omvänd dig och tro!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kvinnliga pastorer

Tio argument mot kvinnligt ledarskap (i kyrkan och hemmet) I. Skapelseordningen och undervisningen När Paulus skriver att en kvinna inte får undervisa en man hänvisar han till skapelseordningen. För mannen skapades först och sedan kvinnan åt mannen, inte mannen åt kvinnan. Mannens auktoritet över kvinnan visades redan i hur hon skapades ur honom, och utövades när mannen namngav henne och fick råda över henne . Djävulen är en skicklig teolog, men respekterar inte Guds ordning. Därför vände han sig till kvinnan först för att Djävulen hånade Guds ordning. Även om Paulus säger att kvinnan inte är tillåten att undervisa, finns tillfällen då kvinnor faktiskt är kallade till undervisning. Detta är ingen motsägelse. Det handlar om Guds skapelseordning och rollerna han givet människan, hur Gud vill bli tillbedd och slutligen ärad i församlingen och hemmet. Kvinnan är alltså inte helt förbjuden att undervisa, men förbjuden att utöva auktoritet över män och undervisa sina män, med bet

Äktenskapsbryterskan

Bibelstället om Jesus och äktenskapsbryterskan är kanske mer kontroversiellt än vad många av er tror. Det tillhör inte bara ett av Nya Testamentets mest misstolkade avsnitt, det finns inte ens med i något tidigt manuskript. Avsnittet är inte ens författat av samma person som resten av Johannesevangeliet. Berättelsen om äktenskapsbryterskan är därför troligen ett senare tillägg. Ändå innehåller inte texten någon osanning gällande sin moraliska poäng eller om Kristus karaktär, men det i sig gör inte texten till skrift eller inspirerad av Gud, eller ens sann. Det finns många goda teologer och predikanter, men det vore likaså heresi att försöka klämma in vår favoritpredikan eller undervisning i skriften. Joh 8:3-11: "Då förde de skriftlärda och fariséerna till honom en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. Och när de hade ställt henne i mitten, sa de till honom: Mästare, denna kvinna greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Och Mose har befallt oss i lagen, att s