Fortsätt till huvudinnehåll

Nya Levande Bibeln - Heretiskt nonsens

Jag har ägt många Biblar, men det här var en som ännu bara samlat damm på hyllan. Bläddrade bara några sidor och var redan i chock över författarnas heretiska kommentarer och bibelverser. Nya Levande Bibeln är inte en vanlig översättning utan en parafras. Jämför med Folkbibeln eller Reformationsbibeln, så dröjer det inte länge förrän du upptäcker budskapet vara långt från Guds ord.


Frälsningsordningen


Paulus beskriver frälsningen som Guds suveräna val sedan innan världens grund var lagd. NLB vänder på frälsningen till att vara människans suveräna val. Gud såg bara våra val och ingrep och handlade efter människans vilja. Författarna har utöver det valt att skrota begrepp som rättfärdighet som ansågs föråldrat när man skrev boken.

RFBNT:
Rom 8:29-30: "För dem som han förut har känt, dem har han också förutbestämt till att formas efter sin Sons avbild, för att han ska vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han förutbestämde, dem kallade han också. Och dem han kallade, dem rättfärdiggjorde han. Och dem han rättfärdiggjorde, dem förhärligade han också."

NLB:
Rom 8:29-30: "Och det goda Gud vill, är att vi ska bli lika Jesus, hans son. Gud bestämde nämligen redan från början att de som tackade ja till att få tillhöra honom, skulle bli lika Jesus, så att Sonen skulle bli den förstfödde i en lång rad med syskon. Och dem som han i förväg bestämt skulle bli lika Sonen, dem inbjöd också Gud att få tillhöra honom och lät dem bli skuldfria inför honom. Och de som blivit skuldfria inför Gud, ska också få dela hans härlighet."

Skapelseordningen


Jag anser inte detta vara lika problematiskt som mycket annat i parafrasen, men egalitärer och feminister undviker gärna att översätta Paulus hänvisning till skapelseordningen med eftersom. Det är för att inte göra skapelseordningen till anledning för könsskillnader. Ordet är inte tillräcklig för att ändra vad Guds ord befaller kvinnan och mannen, även om det skulle bli lättare att hävda att skapelsen skulle haft en helt annan ordning.

SFB/RFNB:
1Ti 2:13b: "Eftersom/För Adam skapades först och sedan Eva."

NLB:
1Ti 2:13b: "Gud skapade ju Adam först och sedan Eva"

Underordnelsen


På samtliga ställen har man tagit bort begreppet att hustrun ska underordna sig sin man. Däremot är författarna till NLB noggranna att betona just underordnelse när det gäller myndigheter och makthavare. Verserna Ef 5:22, Kol 3:18, Tit 2:5 och 1Pe 3:1 är alla utbytta. Även 1Ti 2 om kvinnlig undervisning har viss egalitär prägel, men det går inte undvika att Paulus förbjöd kvinnor att undervisa och utöva auktoritet över män. NLB löser dilemmat genom att kommentera att det egentligen handlade om dåtida samhälletssyn. Man tonar dessutom ned könsroller och skillnader överlag genom att inte använda en enda hustrus man och liknande ordval, för att istället använda det man kallar för ett mer inkluderande språk. Som om Guds ord inte är sant och tillräckligt som det är.

Vreden


Man har valt att tona ned Guds vrede på vissa ställen, vilket otydliggör varför och vad Kristus räddat oss från. Det blir därför ett annat mildare och mindre provocerande evangelium, men ett sådant räddar inte syndare. Det finns ingen kraft i det om det inte är Guds ord.

RFBNT:
Rom 5:9: "Så mycket mer ska vi då, sedan vi är rättfärdiggjorda i hans blod, genom honom bli frälsta från vreden. (eller vredesdomen enligt SFB)"

NLB:
Rom 5:9: "Och när vi nu blivit skuldfria inför Gud genom att Jesus offrade sitt blod för oss, kan vi också vara helt säkra på att räddad från att dömas av Gud."

Slutsats

Döm själva om parafrasen är trogen Guds ord. Jag vill mana till försiktighet med parafraser och i andra hand även varna. Mäns egna tankar kommer alltid i konflikt med Guds ord som redan är fullt tillräckligt. Det här inlägget gjordes efter en kort genomgång, men vill studera den noggrannare då det  säkerligen finns mer heresi att avslöja. Min lilla flicka hittade häromdagen bokem och trasade sönder den. Hon har alltså redan vid sex månader förklarat krig mot heresi i detta land.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kvinnliga pastorer

Tio argument mot kvinnligt ledarskap (i kyrkan och hemmet) I. Skapelseordningen och undervisningen När Paulus skriver att en kvinna inte får undervisa en man hänvisar han till skapelseordningen. För mannen skapades först och sedan kvinnan åt mannen, inte mannen åt kvinnan. Mannens auktoritet över kvinnan visades redan i hur hon skapades ur honom, och utövades när mannen namngav henne och fick råda över henne . Djävulen är en skicklig teolog, men respekterar inte Guds ordning. Därför vände han sig till kvinnan först för att Djävulen hånade Guds ordning. Även om Paulus säger att kvinnan inte är tillåten att undervisa, finns tillfällen då kvinnor faktiskt är kallade till undervisning. Detta är ingen motsägelse. Det handlar om Guds skapelseordning och rollerna han givet människan, hur Gud vill bli tillbedd och slutligen ärad i församlingen och hemmet. Kvinnan är alltså inte helt förbjuden att undervisa, men förbjuden att utöva auktoritet över män och undervisa sina män, med bet

Mitt vittnesbörd

Det är en stark kontrast mellan livet före och efter Kristus invaderade det. Innan Jesus fann jag bara glädje i det världsliga. Det var droger, alkohol och saker för depraverade för min milda blogg. Glädjen var alltid intensiv men likaså var den kort. Jakten på ett värre rus för att undkomma meningslösheten blev som ett andligt sökande av religiösa proportioner, som om det fanns ett evigt rus att leva. En frälsning för den som inte tror på något. Detta var jakten på en frälsning utan Gud. Om jag bara visste att det var motsatsen som väntade, domen och döden. Jag var död liksom alla människor utanför Kristus bedragna av sin fria vilja. Livet innan Kristus Jag minns två tripper som tydligast från min tid i drogträsket. Den första var när jag var hög på hallucinogena. Det var i mitt vardagsrum efter att ätit en påse fröer som klockan gick, men ingenting hände. Så jag svalde ännu en hel påse fröer, fastän jag redan konsumerat långt över rekommenderad dos. Då hände det snart någ

Gud är kärlek

Jag är trött på hur liberala pastorer och undervisare förminskar Guds kärlek till att passa sin egna universialism och popikonsbild av Jesus. Gud är helig och hans kärlek har väldigt lite att göra med vår vridna bild av den. Gud är kärlek, men kärleken är inte Gud. Ändå gör många (i praktiken) en sådan tolkning. Gud blir för dem synonymt bara med deras egna vridna tolkning av kärleken. Fast Gud är inte kärlek , inte enligt en sådan bokstavlig tolkning. När Paulus beskriver Gud som kärlek börjar han med att kärleken är från Gud och att man inte kan vara utan kärlek och samtidigt känna Gud. Det är omöjligt då kärleken är en del av Guds natur, det är en del av Kristus, en del av den vi formas efter. Guds kärlek har varit med i allt skapande och är fortfarande med i allt han gör. För det är en sådan central del av hans karaktär att Paulus kunde säga att Gud är kärlek. Därför är Gud kärlek! Vi måste vara försiktiga med hur vi använder begreppet. Det innebär inte att kärleken pr