Fortsätt till huvudinnehåll

Fri vilja

Först och främst vill jag tacka och hälsa alla nya följare välkomna. Ni kan Prenumerera genom att trycka på knappen högst upp och nu är det även möjligt att följa bloggen genom Facebook. Hoppas den förra posten om min egen tro var intressant, om den var det börjar jag gärna en mer personlig serie i bloggen utöver teologin. Jag vill också be om ursäkt för att det inte blivit någon uppdatering senaste dagarna, men har varit på Öland och arbetat på min morfars barndomshem och familjens sommarstuga. Idag är jag tillbaka och ämnet för dagens bloggpost är den fria viljan. Vad innebär det att ha en fri vilja eller har vi ens en fri vilja, vill vi ens ha det.


Den absolut fria viljan

(och varför vi inte vill ha den)


Många kristna vill framhäva sin egna fria viljas makt och avgörande, men den enda makt en människas fria vilja har är att bära honom till helvetet och varenda en som hamnar i helvetet förtjänar straffet. Det kan man inte säga om människorna i himlen. De sistnämnda har bara fått nåd, men förtjänade helvetet likaså. Det finns alltså ingen fri vilja gällande frälsningen.

Några av de mest talande verserna emot en sådan total fri vilja är de om Guds (Rom 8:30, Ef 1:4:) förutbestämmande innan världens grund var lagd, han som (1Kor 1:17:) förordnat allting, han som (Ef 1:11:) verkar allt efter sin viljas rådslut och honom genom (Kol 1:17:) allting består. Om frälsningen berott på vår fria vilja hade vi alla hamnat i helvetet.

I. Gud har förutbestämt allting


Ord 16:33: "Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från HERREN."

Gud har förutbestämt kärl till frälsning, och andra till att uppenbara sin vrede på. Inte för att vredens kärl inte förtjänar det, för Gud är rättvis. Det stora är att Gud ändå visat nåd att ta några till sig som hans adopterade barn. Och Gud har älskat sina barn med en kärlek ingen kan skilja dem från. Gud har älskat och hatat innan ni var födda, han kände ju er innan världens grund var lagd och han formade er sedan i moderlivet. De ogudaktiga är avfälliga ända från födelsen. För ingen kan söka Gud, ingen kan älska Gud och ingen vill av naturen lyda Gud, inte utan att Gud själv sökt, älskat och gett honom ett nytt hjärta först.

Rom 9:20-24: "Ja, men vem är du, o människa, som säger emot Gud? Inte säger det formade till skaparen: Varför gjorde du mig sådan? Eller har inte krukmakaren makt över leran, att av samma klump göra ett kärl till heder och ett annat till vanheder? Men om Gud, när han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, med stort tålamod hade fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, så var det för att han skulle göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg berett till härlighet, nämligen oss som han har kallat, inte bara från judarna utan också från hedningarna."

Vi har en vilja att dagligen göra beslut, men vi är också bundna till naturen såsom Gud format oss, till det ändamål vi är givna åt. Gud är allvetande och allsmäktig, så även om vi kastade en tärning finns där ingen tur, otur eller slump utan bara Gud avgör. Det är han som håller i allt och styr allting, och bara genom att bli pånyttfödda kan vi börja känna frihet från synden vår första konung Adam lät drabba oss alla.

Men vore det bättre om Gud skapade oss som robotar eller insekter, bara vi inte kunde synda? Gud skapade ju Adam fri och levande även om Gud visste att han skulle falla. Gud har ändå kallat alla människor till omvändelse och tro, för han har alltid haft en vilja eller längtan efter att alla människor ska komma till honom, omvända sig och tro. Gud visste att människan skulle bli fördärvad, därför har han genom sin egna vilja ändå valt att rädda människor.

Rom 9:11: "För innan barnen var födda, och innan de hade gjort varken gott eller ont, för att Guds avsikt enligt utkorelsen skulle bestå och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar,"

II. Han verkar allting efter sin viljas rådslut

Ef 1:11: "I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda i enlighet med hans avsikt, som verkar allt efter sin viljas rådslut,"

Gud verkar allting efter sin viljas rådslut. Allting. Paulus var tydlig med att makten ligger hos Gud allena över skapelsen. Det är alltid Guds viljas rådslut. Människans fria vilja nämns däremot aldrig i Bibeln.

III. Och allting består genom honom

Kol 1:17: "Och han är före allting, och allt består genom honom."

Gud har inte skapat världen bara för att lämna den åt sitt öde. Allting hålls samman av Gud och om han släpper taget försvinner också allting, eftersom allting består genom honom. Nu är Gud en trofast gud och vi kan lita på hans löfte om allting består genom blott hans hand. Det är en fullkomlig kontroll över varje cell, varje molekyl, varje atom, alla elektroner, protoner, neutroner; Ja, allt detta hålls samman och på sin plats av Gud. Var inte rädd, det är en trygghet att Gud är suverän över sin skapelse. För om det lämnats till oss att påverka eller förtjäna vår frälsning skulle ingen räddats. Och om det inte berodde på Guds tålamod hade världen redan förgåtts.

Ord 16:4,9: "HERREN har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. … Människans hjärta tänker ut sin väg, men HERREN är den som styr hennes steg."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kvinnliga pastorer

Tio argument mot kvinnligt ledarskap (i kyrkan och hemmet) I. Skapelseordningen och undervisningen När Paulus skriver att en kvinna inte får undervisa en man hänvisar han till skapelseordningen. För mannen skapades först och sedan kvinnan åt mannen, inte mannen åt kvinnan. Mannens auktoritet över kvinnan visades redan i hur hon skapades ur honom, och utövades när mannen namngav henne och fick råda över henne . Djävulen är en skicklig teolog, men respekterar inte Guds ordning. Därför vände han sig till kvinnan först för att Djävulen hånade Guds ordning. Även om Paulus säger att kvinnan inte är tillåten att undervisa, finns tillfällen då kvinnor faktiskt är kallade till undervisning. Detta är ingen motsägelse. Det handlar om Guds skapelseordning och rollerna han givet människan, hur Gud vill bli tillbedd och slutligen ärad i församlingen och hemmet. Kvinnan är alltså inte helt förbjuden att undervisa, men förbjuden att utöva auktoritet över män och undervisa sina män, med bet

Mitt vittnesbörd

Det är en stark kontrast mellan livet före och efter Kristus invaderade det. Innan Jesus fann jag bara glädje i det världsliga. Det var droger, alkohol och saker för depraverade för min milda blogg. Glädjen var alltid intensiv men likaså var den kort. Jakten på ett värre rus för att undkomma meningslösheten blev som ett andligt sökande av religiösa proportioner, som om det fanns ett evigt rus att leva. En frälsning för den som inte tror på något. Detta var jakten på en frälsning utan Gud. Om jag bara visste att det var motsatsen som väntade, domen och döden. Jag var död liksom alla människor utanför Kristus bedragna av sin fria vilja. Livet innan Kristus Jag minns två tripper som tydligast från min tid i drogträsket. Den första var när jag var hög på hallucinogena. Det var i mitt vardagsrum efter att ätit en påse fröer som klockan gick, men ingenting hände. Så jag svalde ännu en hel påse fröer, fastän jag redan konsumerat långt över rekommenderad dos. Då hände det snart någ

Gud är kärlek

Jag är trött på hur liberala pastorer och undervisare förminskar Guds kärlek till att passa sin egna universialism och popikonsbild av Jesus. Gud är helig och hans kärlek har väldigt lite att göra med vår vridna bild av den. Gud är kärlek, men kärleken är inte Gud. Ändå gör många (i praktiken) en sådan tolkning. Gud blir för dem synonymt bara med deras egna vridna tolkning av kärleken. Fast Gud är inte kärlek , inte enligt en sådan bokstavlig tolkning. När Paulus beskriver Gud som kärlek börjar han med att kärleken är från Gud och att man inte kan vara utan kärlek och samtidigt känna Gud. Det är omöjligt då kärleken är en del av Guds natur, det är en del av Kristus, en del av den vi formas efter. Guds kärlek har varit med i allt skapande och är fortfarande med i allt han gör. För det är en sådan central del av hans karaktär att Paulus kunde säga att Gud är kärlek. Därför är Gud kärlek! Vi måste vara försiktiga med hur vi använder begreppet. Det innebär inte att kärleken pr