Fortsätt till huvudinnehåll

Abortfrågan

Tio argument emot abort

I. Gud vill att vi uppfyller jorden

Gud vill att vi förökar oss och uppfyller jorden med gudaktiga barn. Abort är motsatsen till detta bud. Det bevisar inte att abort är mord, vilket det ändå är, men det förklarar abort som något som inte ligger i Guds vilja.

1 Mos 1:28: "Gud välsignade dem och sa till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden."

1 Mos 9:1: "Och Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden."

II. Barn är en gåva från Gud

Barn är en gåva från Gud. Om vi ska ära och älska Gud, förgör man då en gåva från honom? Om barn beskrivs i så höga ord som 'en gåva' borde aborter vara otänkbart för den kristna och vi borde istället vara tacksamma som föräldrar.

Ps 127:3: "Se, barn är en gåva från HERREN,"

III. Gud utvalde oss innan världen

Gud har utvalt människor till både frälsning och dom innan världens grund var lagd. Han kände oss och älskade oss redan innan vi var födda. För det är han som skapat och format oss. Vi har inte rätt att ta ett oskyldigt liv som är älskat av Gud.

Ef 1:4: "Han [har] innan världens grund blev lagd utvalt oss i honom"

IV. Gud formade oss redan i moderlivet

Jer 1:5: "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig,
och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig."

V. Gud var med oss redan i moderlivet

Ps 22:11: "På dig är jag kastad ända från modersskötet,
redan i moderlivet var du min Gud."

Ps 71:6: "Du har varit mitt stöd ända från moderlivet,
du har förlöst mig ur min moders liv, dig gäller alltid mitt lov."

Job 31:15: "Har inte han som skapade mig i moderlivet skapat också dem?
Är det inte en enda som har berett oss i modersskötet?"

VI. Vi var syndare redan i moderlivet

Alla människor föds i synd men redan vid livmodern är vi syndare av naturen. Det här betonar inte bara människans natur och behov av frälsning, men också att det finns ett människovärde redan i magen.

Ps 51:7: "Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv."

VII. ... som alla behöver Kristus

Bibeln säger att vi måste bli pånyttfödda för att undslippa vreden. Även om ni tidigare gjort en abort finns förlåtelse för den som är i Kristus, men vill vi beröva barnen livet och Guds kall till omvändelse och tro?

VIII. Abort påminner om barnoffer

I Gamla Testamentet beskrivs hur hedningar offrade sina barn åt avgudar för att bli välsignade med välstånd och förmån. Abortindustrin lockar med samma sak i dag: Om du bara offrar ditt barn till oss räddas din skolgång, karriär, kropp, hälsa och fria sexualitet. I Israel straffades sådant med döden.

3 Mos 20:2: "Du skall säga till Israels barn: Om någon av Israels barn eller av främlingar som bor i Israel ger någon av sina avkomlingar åt Molok, skall han straffas med döden."

IX. Lagen erkänner det ofödda barnet

Den mosaiska lagen som lär oss så mycket om vad synd är och hur Guds karaktär är, även den adresserar det ofödda barnet och utkräver liv för liv.

2Mo 21:22-24: "Om män kommer i gräl med varandra och någon av dem stöter till en havande kvinna så att hon föder fram sitt foster, men ingen annan olycka sker, då skall han böta vad kvinnans man ålägger honom och betala efter skiljedomares prövning. Men om det sker en olycka skall liv ges för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot,"

X. Gud hatar den som utgjuter oskyldigt blod

Om vi kan hålla med om att abort är mord, åtminstone i Guds ögon, kan vi titta på bibelverser som behandlar detta och brottets moraliska straff. Vi ser i lagen att straffet för dödandet av det ofödda barnet är detsamma både för mord och barnoffer till avgudar. Skriften kunde inte vara tydligare i frågan: Abort är mord och i varje mord finns minst en mördare.

2 Mos 20:13: "Du skall inte mörda."

2 Mos 21:12: "Den som slår någon så att han dör, skall straffas med döden."

1 Mos 9:5: "Jag skall utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder skall jag utkräva den människans liv."

Ord 6:16-17: "Det finns sex ting som HERREN hatar, sju som han avskyr: ... händer som utgjuter oskyldigt blod,"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kvinnliga pastorer

Tio argument mot kvinnligt ledarskap (i kyrkan och hemmet) I. Skapelseordningen och undervisningen När Paulus skriver att en kvinna inte får undervisa en man hänvisar han till skapelseordningen. För mannen skapades först och sedan kvinnan åt mannen, inte mannen åt kvinnan. Mannens auktoritet över kvinnan visades redan i hur hon skapades ur honom, och utövades när mannen namngav henne och fick råda över henne . Djävulen är en skicklig teolog, men respekterar inte Guds ordning. Därför vände han sig till kvinnan först för att Djävulen hånade Guds ordning. Även om Paulus säger att kvinnan inte är tillåten att undervisa, finns tillfällen då kvinnor faktiskt är kallade till undervisning. Detta är ingen motsägelse. Det handlar om Guds skapelseordning och rollerna han givet människan, hur Gud vill bli tillbedd och slutligen ärad i församlingen och hemmet. Kvinnan är alltså inte helt förbjuden att undervisa, men förbjuden att utöva auktoritet över män och undervisa sina män, med bet

Tvivla inte, lita på Gud

Det är smärtsamt att höra alla som tvivlar och är rädda att förlora frälsningen, för att era verk inte är goda nog. Det blir fel fokus och kan i värsta fall bli ett helt nytt, falskt evangelium som inte har kraft att rädda någon. Ditt fokus måste vara på Jesus Kristus. Det är viktigt att förstå att vi är syndare: Ni, jag, och alla människor. Ingen är förtjänt av Guds rike, ingen kan komma in efter sina egna verk eller gärningar. De enda verk som kan rädda dig är Jesus Kristus, så förlita dig och tro på honom. Hans rättfärdighet och slutgiltiga verk och offer på korset är det enda som kunde stilla vreden vi alla förtjänar. Tvivla alltså inte utan lita på att hans verk är tillräckligt och slutgiltigt (Joh 19:30). Frälsningsordningen (Rom 8) är tydlig med att den Gud förut har känt, att den han kallat också  kommer att förhärligas. Lita på Guds löfte sedan innan världens skapelse (Ef 1:4), då han gav sin Son ett folk (Ps 2). Blotta tron är en gåva (Ef 2:8) och tron allena frä

Äktenskapsbryterskan

Bibelstället om Jesus och äktenskapsbryterskan är kanske mer kontroversiellt än vad många av er tror. Det tillhör inte bara ett av Nya Testamentets mest misstolkade avsnitt, det finns inte ens med i något tidigt manuskript. Avsnittet är inte ens författat av samma person som resten av Johannesevangeliet. Berättelsen om äktenskapsbryterskan är därför troligen ett senare tillägg. Ändå innehåller inte texten någon osanning gällande sin moraliska poäng eller om Kristus karaktär, men det i sig gör inte texten till skrift eller inspirerad av Gud, eller ens sann. Det finns många goda teologer och predikanter, men det vore likaså heresi att försöka klämma in vår favoritpredikan eller undervisning i skriften. Joh 8:3-11: "Då förde de skriftlärda och fariséerna till honom en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. Och när de hade ställt henne i mitten, sa de till honom: Mästare, denna kvinna greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Och Mose har befallt oss i lagen, att s