Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2020

Äktenskapsbryterskan

Bibelstället om Jesus och äktenskapsbryterskan är kanske mer kontroversiellt än vad många av er tror. Det tillhör inte bara ett av Nya Testamentets mest misstolkade avsnitt, det finns inte ens med i något tidigt manuskript. Avsnittet är inte ens författat av samma person som resten av Johannesevangeliet. Berättelsen om äktenskapsbryterskan är därför troligen ett senare tillägg. Ändå innehåller inte texten någon osanning gällande sin moraliska poäng eller om Kristus karaktär, men det i sig gör inte texten till skrift eller inspirerad av Gud, eller ens sann. Det finns många goda teologer och predikanter, men det vore likaså heresi att försöka klämma in vår favoritpredikan eller undervisning i skriften. Joh 8:3-11: "Då förde de skriftlärda och fariséerna till honom en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. Och när de hade ställt henne i mitten, sa de till honom: Mästare, denna kvinna greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Och Mose har befallt oss i lagen, att s

Överblick

Bloggen har fått många nya följare. Här är några bloggposter att börja med om man besöker sidan för första gången. Eftersom det är genom Guds ord vi lär känna Gud, är alla teologiposter fokuserade på olika bibelverser. Teologi Predestinationsläran Abortfrågan Kvinnliga pastorer Dömer Gud barn? Tungotal Ty så älskade Gud världen Fri vilja Vittnesbörd Vittnesbörd Litteratur Nya Levande Bibeln, heretiskt nonsens Upptäck himlen, heretiskt nonsens (Kommande)

Fri vilja

Först och främst vill jag tacka och hälsa alla nya följare välkomna. Ni kan Prenumerera genom att trycka på knappen högst upp och nu är det även möjligt att följa bloggen genom  Facebook . Hoppas den förra posten om min egen tro var intressant, om den var det börjar jag gärna en mer personlig serie i bloggen utöver teologin. Jag vill också be om ursäkt för att det inte blivit någon uppdatering senaste dagarna, men har varit på Öland och arbetat på min morfars barndomshem och familjens sommarstuga. Idag är jag tillbaka och ämnet för dagens bloggpost är den fria viljan . Vad innebär det att ha en fri vilja eller har vi ens en fri vilja, vill vi ens ha det. Den absolut fria viljan (och varför vi inte vill ha den) Många kristna vill framhäva sin egna fria viljas makt och avgörande, men den enda makt en människas fria vilja har är att bära honom till helvetet och varenda en som hamnar i helvetet förtjänar straffet. Det kan man inte säga om människorna i himlen. De sistnämnda ha

Mitt vittnesbörd

Det är en stark kontrast mellan livet före och efter Kristus invaderade det. Innan Jesus fann jag bara glädje i det världsliga. Det var droger, alkohol och saker för depraverade för min milda blogg. Glädjen var alltid intensiv men likaså var den kort. Jakten på ett värre rus för att undkomma meningslösheten blev som ett andligt sökande av religiösa proportioner, som om det fanns ett evigt rus att leva. En frälsning för den som inte tror på något. Detta var jakten på en frälsning utan Gud. Om jag bara visste att det var motsatsen som väntade, domen och döden. Jag var död liksom alla människor utanför Kristus bedragna av sin fria vilja. Livet innan Kristus Jag minns två tripper som tydligast från min tid i drogträsket. Den första var när jag var hög på hallucinogena. Det var i mitt vardagsrum efter att ätit en påse fröer som klockan gick, men ingenting hände. Så jag svalde ännu en hel påse fröer, fastän jag redan konsumerat långt över rekommenderad dos. Då hände det snart någ

Syftet

Mitt namn är Sebastian, det är jag som startat den här bloggen med främsta målsättningen att nå ut med det sanna evangeliet och en bibeltrogen teologi. Jag vill att sidan motverkar all sorts liberalteologi och läror som skapats till självberömmelse eller stora medlemsantal och intäkters skull. Allt sådant leder bara till falska omvändelser och vars enda makt består i att sända människor till helvetet. Jag kommer säkert skriva något förhastat ibland, slarvigt till och med och ha fel ibland. Vi kommer säkert inte hålla med varandra om allt, men jag kommer kämpa hårt för att hålla budskapet så bibeltroget det bara går. Så håll ut, ha tålamod, så kan det här med tiden och er hjälp bli något riktigt bra. Sveriges kristenhet har blivit väldigt influerat av liberalteologin. Den behöver bemötas och det här är mitt strå till stacken. Även om mitt strå ännu är litet och eländigt, så är det en bit på vägen. Häng med! Följ och kommentera om ni vill att jag ska skriva om något annat ämne!

Nya Levande Bibeln - Heretiskt nonsens

Jag har ägt många Biblar, men det här var en som ännu bara samlat damm på hyllan. Bläddrade bara några sidor och var redan i chock över författarnas heretiska kommentarer och bibelverser. Nya Levande Bibeln är inte en vanlig översättning utan en parafras. Jämför med Folkbibeln eller Reformationsbibeln, så dröjer det inte länge förrän du upptäcker budskapet vara långt från Guds ord. Frälsningsordningen Paulus beskriver frälsningen som Guds suveräna val sedan innan världens grund var lagd. NLB vänder på frälsningen till att vara människans suveräna val. Gud såg bara våra val och ingrep och handlade efter människans vilja. Författarna har utöver det valt att skrota begrepp som rättfärdighet som ansågs föråldrat när man skrev boken. RFBNT: Rom 8:29-30: " För dem som han förut har känt, dem har han också förutbestämt till att formas efter sin Sons avbild , för att han ska vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han förutbestämde, dem kallade han också. Och de

Ty så älskade Gud världen

Ty så älskade Gud världen En missförstådd vers Joh 3:16: "Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." John 3:16 är en av Bibelns mest missförstådda verser. Liberalteologer älskar att använda versen till förmån att predika universalism och egenvärde. Vad man missar är att versen avslutas med att peka på Kristus som den enda räddningen för ens en endaste i världen. Alla står inför Guds vredes dom som är utanför Kristus. Att texten ger oss Jesus Kristus som enda räddning från vreden är en stark indikation på att världen inte är älskvärd. Att Gud så älskade världen visar istället hur stor Guds kärlek måste vara för att kunna utge sin egen Son för den. Versen visar inte människans storhet, den pekar istället på Guds storhet och människan som oförtjänt. Tänk att så(!) älskade Gud världen att han kunde utge sin enfödde Son. 1Joh 2:15-17: "Älska inte världen, inte heller det

Tungotal

Tungotal 1Kor 12:28: "Och Gud har satt dessa i församlingen: För det första apostlar, för det andra profeter, för det tredje lärare, vidare kraft att utföra mirakler, sedan gåvor att bota sjuka, att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungotal ." Kontexten är viktig för att förstå vad tungotal är i praktiken. Jag tror alltså inte att tungotalet upphört, men att man måste förstå kontexten och vad tungotalet är i praktiken. Om det är en fråga om enstaka mirakel eller om Andens gåvor verkar såsom på pingstdagen än idag är en stor fråga, men det är känt att mirakel fortfarande sker. Så låt det vara osagt om dessa Andens gåvor fyllt sin funktion och därför upphört eller om de tungotal och helanden idag är mirakel. Det händer ju! Bakgrund En skillnad mot den nytestamentliga tiden är att världen blivit mer rörlig, engelskan, kommunikationen har blivit snabbare och mer global, Bibeln är sammanställd och spridd över världen och nationerna. Idag talar oftsst alla i en församling

Dömer Gud barn?

Ett av skälen till att många inom kristenheten blivit bekväma och tysta i abortfrågan och sina barns undervisning är den naiva övertygelsen att alla barn är räddade för sin blotta oskuld eller ålders skull, men om det vore fallet är några av världens främsta evangelister abortläkare. Det hade gjort abort till närmast en nådehandling om vi kan rädda en människa till evigt liv bara han blir dödad tidigt nog.   Därför kan Gud döma barn I. Vi är av naturen vredens barn Bibeln säger att utanför Kristus är vi alla vredens barn och djävulens avkomma av naturen. Ef 2:3: "Bland dem levde också vi alla förut i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville, och  vi var av naturen vredens barn  liksom de andra." 1Joh 3:10: "...  det [är] uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn:  Var och en som inte gör det som är rättfärdigt är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder." II. Avfälliga ända från moderlivet All

Kvinnliga pastorer

Tio argument mot kvinnligt ledarskap (i kyrkan och hemmet) I. Skapelseordningen och undervisningen När Paulus skriver att en kvinna inte får undervisa en man hänvisar han till skapelseordningen. För mannen skapades först och sedan kvinnan åt mannen, inte mannen åt kvinnan. Mannens auktoritet över kvinnan visades redan i hur hon skapades ur honom, och utövades när mannen namngav henne och fick råda över henne . Djävulen är en skicklig teolog, men respekterar inte Guds ordning. Därför vände han sig till kvinnan först för att Djävulen hånade Guds ordning. Även om Paulus säger att kvinnan inte är tillåten att undervisa, finns tillfällen då kvinnor faktiskt är kallade till undervisning. Detta är ingen motsägelse. Det handlar om Guds skapelseordning och rollerna han givet människan, hur Gud vill bli tillbedd och slutligen ärad i församlingen och hemmet. Kvinnan är alltså inte helt förbjuden att undervisa, men förbjuden att utöva auktoritet över män och undervisa sina män, med bet

Abortfrågan

Tio argument emot abort I. Gud vill att vi uppfyller jorden Gud vill att vi förökar oss och uppfyller jorden med gudaktiga barn. Abort är motsatsen till detta bud. Det bevisar inte att abort är mord, vilket det ändå är, men det förklarar abort som något som inte ligger i Guds vilja. 1 Mos 1:28: "Gud välsignade dem och sa till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden." 1 Mos 9:1: "Och Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden." II. Barn är en gåva från Gud Barn är en gåva från Gud. Om vi ska ära och älska Gud, förgör man då en gåva från honom? Om barn beskrivs i så höga ord som 'en gåva' borde aborter vara otänkbart för den kristna och vi borde istället vara tacksamma som föräldrar. Ps 127:3: "Se, barn är en gåva från HERREN," III. Gud utvalde oss innan världen Gud har utvalt människor till både frälsning och dom innan världens grund var lagd. Han kände oss och älskade oss redan i

Predestinationsläran

Ett bibliskt försvar av predestinationsläran Tio enkla försvar I. Människans totala fördärv Det första försvaret för predestinationsläran är den logiska slutsatsen som följer människan som totalt fördärvad. Vår oförmåga att frälsas genom lagen eller att ens söka Gud från början omöjliggör att människan av fri vilja kan vara först att välja Gud. Han kan ju inte ens söka Gud utan att Gud först söker honom. Lagen kan vi inte heller rättfärdigas genom i vårt fördärv, men den ger insikt om syndens djup och Guds heliga karaktär. Gamla Testamentet och lagen handlar om Jesus, allting pekar oss fram till Kristus. Då vi som fördärvade behöver denna andra Adam som var rättfärdig och dog i vårt ställe och återuppstod igen. Ja, vi behöver Jesus Kristus om människan är totalt fördärvad och oförmögen att ens söka Gud, som ändå är så helig att våra rättfärdiga handlingar bara är honom en smutsig klädsel. Vi måste klädas i Kristus rättfärdighet, eftersom bara han som är Gud kunde vara en andra Adam. D